Østfold Betongprodukter AS

Over 70 år med lokal tilknytning og fagkunnskap!

Om oss

Lokal tilknytning og lokalkunnskap, samt nærheten til prosjektene og den muligheten det gir for oppfølging, gjør Østfold Betongprodukter AS til et naturlig og godt valg som leverandør.

Våre kunder er hovedsakelig entreprenører som opparbeider infrastruktur på boligfelt og industriområder, samt løsninger og produkter til hydrotekniske tiltak innen landbruket. Østfold Betongprodukter AS leverer også til enkeltstående boligprosjekt, kommunale anlegg og private vannverk.

Østfold Betongprodukter AS produserer ringer og kummer i DN 1000, DN 1200, justeringsringer i DN 650, samt lagerfører dimensjonene 400mm, 800mm, 1400mm, 1600mm og 2000mm. Vi bløtstøper også kumbunner, kjegler og topplater, monterer og leverer AquaSafe vannkummer og andre spesialkummer, utfører spesialstøp og bearbeider produkter.

Østfold Betongprodukter AS er en av 20 medlemsbedrifter i den landsdekkende kjeden Basal. Basal-samarbeidet fremmer produktutvikling og standardisering i bransjen. Produkter som leveres fra medlemsbedriftene tilfredsstiller gjeldende krav, og gir deg et fullgodt anlegg av toppkvalitet og med en dokumentert levetid på mer enn 100 år.

Historien


1947

Virksomheten til Østfold Betongprodukter AS har sin bakgrunn fra etterkrigstiden, da disponent Bjarne Faureng fra Sarpsborg vendte hjem fra Sverige med visjonen om å produsere bygningsblokker. På lisens fra et svensk selskap startet han i 1947 firmaet «Østfold Betongprodukter, N. Solberg & Co» og lokaliserte dette ved Momarkenkrysset i Mysen. Eierne i denne første tiden var Normann Solberg, Helge Kjølstad og Bjarne Faureng, sistnevnte var selv disponent.

I 1973 ble virksomheten solgt til brødrene Tor og Laurits Mysen. Brødrene drev i tillegg Mysen Cementstøperi AS beliggende på Haga, et firma som brødrenes far og onkel startet rett etter andre verdenskrig, og som brødrene overtok ca. 1947. I mange år var det to av barna til Laurits Mysen, samt to av de ansatte, som var eiere av Østfold Betongprodukter.

1973

2023

I 2023 kjøpte AE Gruppen opp bedriften, og står dermed som eier av Østfold Betongprodukter i dag. Akkurat som før er vi opptatt av å være en pålitelig leverandør for våre kunder, og vi vil alltid jobbe for å levere produkter av topp kvalitet.