Etterpolering/infiltrasjonssystem


Ecoflo Protection Filter

EPF 3000 og EPF 3650

Ecoflo Protection Filter fra Premier Tech gjør infiltrasjonen til en sikker og permanent løsning. Les mer om produktet her, eller ta kontakt med oss for mer informasjon.


Filtersubstrat (kokosnøttpartikler)

Naturlig, patentert filtreringsmateriale laget av kokosnøttsubstrat (100 % resirkulerbart). Filtersubstratet sørger for en permanent gjennomstrømmelighet i infiltrasjonen. For optimal filtrering byttes det øverste filterlaget med jevne mellomrom.
Én pose gir 185 liter, 22 kg, totalt 4 poser per filter.