Tett tank


NEO lavbygd tank

En tett tank kan brukes til flere formål, både som fordrøyningstank, slamavskiller og regnvannstank. Les mer om produktet her, eller ta kontakt med oss for mer informasjon.