Betongkummer til Tore Rafoss AS

Robin Andersen

Østfold Betongprodukter har nylig levert betongkummer til Tore Rafoss AS. Disse skal brukes som spillvannskummer i en trasé som går parallelt med bekken ved Kolstadveien i Askim.

– På grunn av vannstanden her er jeg glad vi monterer betongkummer. Alle betonginstallasjoner reduserer faren for oppdrift under og etter arbeidet, og gir solide holdepunkter på rørtraséen.

Det sier Stefan, ansatt i Tore Rafoss AS.

– Jeg liker spesielt godt de tilpassede bunnseksjonene i Basal-sortimentet som vi har hentet hos Østfold Betongprodukter.

Stefan er også fornøyd med kundeservicen de har fått hos oss.

– Østfold Betongprodukter er alltid tilgjengelige for faglige samtaler, og de gir rask og god service.

For oss i Østfold Betongprodukter er det viktig å være en pålitelig samarbeidspartner, og vi er opptatt av å ta vare på kundene våre. Derfor setter vi stor pris på hyggelige tilbakemeldinger!